صفحه اصلی / قطعات چکش هیدرولیک / قیمت قلم سوسان sb

قیمت قلم سوسان sb

وقیمت قلم سوسان و فروش قلم سوسان

با بالاترین کیفیت و نازل ترین قیمت

و ارسال به تمام نقاط کشور

جهت کسب اطلاع موجودی و خرید تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید

شماره تماس:09121876714

قلم چکش هیدرولیکی چیست؟

قلم در سر چکش هیدرولیکی قرار میگیرد و وظیفه ان تخریب کردن اجسام سخت مثل سنگ و بتن میباشد.

و وظیفه خیلی سختی است پس باید کیفیت قلم خیلی خوب باشد که خراب نشود

این روزا قلم پیکور خوب پیدا نمیشود ولی راهسازان قطعه این کار را برای شما اسان کرده است

فروش قلم و فروش قلم سوسان

قلم

انواع قلم پیکور؟

انواع قلم ها شامل 6 مدل قلم است

  1. قلم چهارسو: این نوع قلم برای تخریب کردن سنگ های استخراج شده و معدن استفاده میشود.
  2. قلم فورج:این نوع قلم برای تخریب کردن سنگ های سخت معدن و بتن استفاده میشود.
  3. قلم تبری:این نوع قلم برای تخریب سنگ های رگه دار و سنگ های نرم داخل معدن استفاده میشود.که جزو پرفروش ترین قلم است.
  4. قلم زد سایش شیار دار:این نوع قلم نیز برای تخریب سنگ های سخت و سایش بالا داخل معدن استفاده میشود.
  5. قلم برش تخت:این نوع قلم برای برش سنگ های تخت و اسفالت که بطور دقیق شکسته میشود و برای تعمیر جاده مناسب است.
  6. قلم کوب:این نوع قلم  که مصرف بسیار پایینی دارد که به عنوان یک فشرده ساز زمین عمل کند

قیمت قلم سوسان

فروش انواع قلم چکش هیدرولیکی سوسان

قیمت انواع قلم سوسان

قلم چهارسو

1. قلم چهارسو سوسان مدل SB10TS-P

2.قلم چهارسو سوسان مدل SB20TS-P

3.قلم چهارسو سوسان مدل SB30TS-P

4.قلم چهارسو سوسان مدل SB35TS-P

5.قلم چهارسو سوسان مدل SB40TS-P

6.قلم چهارسو سوسان مدل SB43TS-P

7.قلم چهارسو سوسان مدل SB45TS-P

8.قلم چهارسو سوسان مدل SB50TS-P

9.قلم چهارسو سوسان مدل SB60TS-P

10.قلم چهارسو سوسان مدل SB70TS-P

11.قلم چهارسو سوسان مدل SB81TS-P

12.قلم چهارسو سوسان مدل SB100TS-P

13.قلم چهارسو سوسان مدل SB121TS-P

14.قلم چهارسو سوسان مدل SB130TS-P

15.قلم چهارسو سوسان مدل SB140TS-P

16.قلم چهارسو سوسان مدل SB151TS-P

17.قلم چهارسو سوسان مدل SQ60

18.قلم چهارسو سوسان مدل SQ70

19.قلم چهارسو سوسان مدل SQ80

20.قلم چهارسو سوسان مدل SQ100

21.قلم چهارسو سوسان مدل SQ120

22.قلم چهارسو سوسان مدل SQ130

23.قلم چهارسو سوسان مدل SQ140

24قلم چهارسو سوسان مدل SQ150

25.قلم چهارسو سوسان مدل SQ180

26.قلم چهارسو سوسان مدل ET200

27.قلم چهارسو سوسان مدل ET300

قلم جهارسو

قلم فورج

1.قلم فورج سوسان مدل SB10TS-P

2.قلم فورج سوسان مدل SB20TS-P

3.قلم فورج سوسان مدل SB30TS-P

4.قلم فورج سوسان مدل SB35TS-P

5.قلم فورج سوسان مدل SB40TS-P

6.قلم فورج سوسان مدل SB43TS-P

7.قلم فورج سوسان مدل SB45TS-P

8.قلم فورج سوسان مدل SB50TS-P

9.قلم فورج سوسان مدل SB60TS-P

10.قلم فورج سوسان مدل SB70TS-P

11.قلم فورج سوسان مدل SB81TS-P

12.قلم فورج سوسان مدل SB100TS-P

13.قلم فورج سوسان مدل SB121TS-P

14.قلم فورج سوسان مدل SB130TS-P

15.قلم فورج سوسان مدل SB140TS-P

16.قلم فورج سوسان مدل SB151TS-P

17.قلم فورج سوسان مدل SQ60

18.قلم فورج سوسان مدل SQ70

19.قلم فورج سوسان مدل SQ80

20.قلم فورج سوسان مدل SQ100

21.قلم فورج سوسان مدل SQ120

22.قلم فورج سوسان مدل SQ130

23.قلم فورج سوسان مدل SQ140

24.قلم فورج سوسان مدل SQ150

25.قلم فورج سوسان مدل SQ180

26.قلم فورج سوسان مدل ET200

27.قلم فورج سوسان مدل ET300

قلم فورج

قلم تبری

1.قلم تبری سوسان مدل SB10TS-P

2.قلم تبری سوسان مدل SB20TS-P

3.قلم تبری سوسان مدل SB30TS-P

4.قلم تبری سوسان مدل SB35TS-P

5.قلم تبری سوسان مدل SB40TS-P

6.قلم تبری سوسان مدل SB43TS-P

7.قلم تبری سوسان مدل SB45TS-P

8.قلم تبری سوسان مدل SB50TS-P

9.قلم تبری سوسان مدل SB60TS-P

10.قلم تبری سوسان مدل SB70TS-P

11.قلم تبری سوسان مدل SB81TS-P

12.قلم تبری سوسان مدل SB100TS-P

13.قلم تبری سوسان مدل SB121TS-P

14.قلم تبری سوسان مدل SB130TS-P

15.قلم تبری سوسان مدل SB140TS-P

16.قلم تبری سوسان مدل SB151TS-P

17.قلم تبری سوسان مدل SQ60

18.قلم تبری سوسان مدل SQ70

19.قلم تبری سوسان مدل SQ80

20.قلم تبری سوسان مدل SQ100

21.قلم تبری سوسان مدل SQ120

22.قلم تبری سوسان مدل SQ130

23.قلم تبری سوسان مدل SQ140

24.قلم تبری سوسان مدل SQ150

25.قلم تبری سوسان مدل SQ180

26.قلم تبری سوسان مدل ET200

27.قلم تبری سوسان مدل ET300

قلم تبری

قلم زد سایش شیار دار

قیمت قلم سوسان در مدل تمامی مدل ها:تماس بگیرید

1.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB10TS-P

2.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB20TS-P

3.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB30TS-P

4.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB35TS-P

5.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB40TS-P

6.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB43TS-P

7.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB45TS-P

8.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB50TS-P

9.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB60TS-P

10.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB70TS-P

11.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB81TS-P

12.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB100TS-P

13.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB121TS-P

14.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB130TS-P

15.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB140TS-P

16.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SB151TS-P

17.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ60

18.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ70

19.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ80

20.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ100

21.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ120

22.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ130

23.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ140

24.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ150

25.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل SQ180

26.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل ET200

27.قلم زد سایش شیار دار سوسان مدل ET300

قلم زد سایش شیار دار

قلم برش تخت

1.قلم برش تخت سوسان مدل SB10TS-P

2.قلم برش تخت سوسان مدل SB20TS-P

3.قلم برش تخت سوسان مدل SB30TS-P

4.قلم برش تخت سوسان مدل SB35TS-P

5.قلم برش تخت سوسان مدل SB40TS-P

6.قلم برش تخت سوسان مدل SB43TS-P

7.قلم برش تخت سوسان مدل SB45TS-P

8.قلم برش تخت سوسان مدل SB50TS-P

9.قلم برش تخت سوسان مدل SB60TS-P

10.قلم برش تخت سوسان مدل SB70TS-P

11.قلم برش تخت سوسان مدل SB81TS-P

12.قلم برش تخت سوسان مدل SB100TS-P

13.قلم برش تخت سوسان مدل SB121TS-P

14.قلم برش تخت سوسان مدل SB130TS-P

15.قلم برش تخت سوسان مدل SB140TS-P

16.قلم برش تخت سوسان مدل SB151TS-P

17.قلم برش تخت سوسان مدل SQ60

18.قلم برش تخت سوسان مدل SQ70

19.قلم برش تخت سوسان مدل SQ80

20.قلم برش تخت سوسان مدل SQ100

21.قلم برش تخت سوسان مدل SQ120

22.قلم برش تخت سوسان مدل SQ130

23.برش تخت سوسان مدل SQ140

24.قلم برش تخت سوسان مدل SQ150

25.قلم برش تخت سوسان مدل SQ180

26.قلم برش تخت سوسان مدل ET200

27.قلم برش تخت سوسان مدل ET300

قلم کوب

1.قلم کوب سوسان مدل SB10TS-P

2.قلم کوب سوسان مدل SB20TS-P

3.قلم کوب سوسان مدل SB30TS-P

4.قلم کوب سوسان مدل SB35TS-P

5.قلم کوب سوسان مدل SB40TS-P

6.قلم کوب سوسان مدل SB43TS-P

7.قلم کوب سوسان مدل SB45TS-P

8.قلم کوب سوسان مدل SB50TS-P

9.قلم کوب سوسان مدل SB60TS-P

10.قلم کوب سوسان مدل SB70TS-P

11.قلم کوب سوسان مدل SB81TS-P

12.قلم کوب سوسان مدل SB100TS-P

13.قلم کوب سوسان مدل SB121TS-P

14.قلم کوب سوسان مدل SB130TS-P

15.قلم کوب سوسان مدل SB140TS-P

16.قلم کوب سوسان مدل SB151TS-P

17.قلم کوب سوسان مدل SQ60

18.قلم کوب سوسان مدل SQ70

19.قلم کوب سوسان مدل SQ80

20.قلم کوب سوسان مدل SQ100

21.قلم کوب سوسان مدل SQ120

22.قلم کوب سوسان مدل SQ130

23.قلم کوب سوسان مدل SQ140

24.قلم کوب سوسان مدل SQ150

25.قلم کوب سوسان مدل SQ180

26.قلم کوب سوسان مدل ET200

27.قلم کوب سوسان مدل ET300

قیمت قلم سوسان و فروش قلم سوسان

با بالاترین کیفیت و نازل ترین قیمت

و ارسال به تمام نقاط کشور

جهت کسب اطلاع موجودی و خرید تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید

شماره تماس:09121876714

پیشنهاد ما به شما

چکش‌های هیدرولیکی

فروش انواع پیکور و لوازم پیکور

فروش انواع پیکور و لوازم پیکور با بالاترین کیفیت و نازل ترین قیمت ارسال به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button