صفحه اصلی / ناخن / فروش ناخن ITR ،فروش ناخن گوشه و محافظ باکت

فروش ناخن ITR ،فروش ناخن گوشه و محافظ باکت

فروش ناخن ITR ،فروش ناخن،گوشه و محافظ باکت

فروش ناخن ITR ،فروش ناخن، کلنگ، و محافظ باکت

لیست قیمت ناخن ITR ، واردات و فروش ناخن و کلنگ و گوشه و محافظ باکت کلیه ماشین آلات راهسازی و معدنی بیل و لودر

و بلدوزر کوماتسو ، کاترپیلار ، ولوو ، هیوندا ، دوسان ، سانوارد ، زوملایون و هیتاچی با برند ITR

 

ناخن ITR
ناخن ITR

ناخن 950 سوراخ گرد ،

گوشه کلنگ 950 چپ،

گوشه کلنگ 950 راست،

کلنگ 950،

کلنگ F 950،

ناخن D8،

روبند D8 (پالونی D8)،

گوشه بیل D8H چپ (گوشه بیل D7K چپ)،

گوشه بیل D8H راست (گوشه بیل D7K راست)،

گوشه بیل D8K چپ،

گوشه بیل D8K راست،

ناخن D8 N،

گوشه بیل D8N چپ،

گوشه بیل D8N راست،

لقمه شن گیر D8N،

ناخن 988B ،

کلنگ 988B ،

محافظ ناخن 988 ،

محافظ باکت لودر 988 وسط،

محافظ باکت لودر 988 بغل ،

محافظ باکت لودر 988 چپ،

محافظ باکت لودر 988 راست،

ناخن 988 منگنزی ،

ناخن لیبهرکاترپیلار،

کلنگ لیبهر کاترپیلار ،

کلنگ 966 عراقی ،

ناخن 966 عراقی چپ،

گوشه کلنگ 966 عراقی راست ،

گوشه کلنگ 966 عراقی چپ،

گوشه کلنگ GT2 966 راست،

گوشه کلنگ GT2 966 چپ،

کلنگ 966 سه پیچ ایرانی،

ناخن 930،

کلنگ 930،

گوشه کلنگ 938-936 چپ،

گوشه کلنگ 938-936 راست ،

ناخن D6 , D7 ،

ناخن D7 پاشنه دار،

محافظ ناخن D7 پاشنه دار،

فروش ناخن ITR ،فروش ناخن گوشه و محافظ باکت :

ناخن 14G ،

کلنگ 14G ،

ناخن 922 ،

کلنگ 992 ،

ناخن 220 یا 320 (988H)،

ناخن 966H ،

کلنگ 966H ،

گوشه کلنگ 966H چپ ،

گوشه کلنگ 966H راست ،

ناخن 4300،

آدابتور 4300 ،

ناخن 4600 ،

آدابتور 4600 ،

ناخن ولوو 4400 ريا،

آدابتور ولوو 4400 ،

ناخن 180 ولوو ،

کلنگ 180 ولوو ،

ناخن بیل 240 ولوو ،

کلنگ 240 ولوو ،

ناخن بیل کوچک ،

آدابتور بیل کوچک ،

ناخن بیل بزرگ ،

ناخن HL115 ،

کلنگ HL200D ،

ناخن HL200D ،

ناخن HL90 ،

کلنگ HL90 ،

ناخن D155 ،

گوشه بیل 155 راست ،

گوشه بیل 155 چپ ،

گوشه بیل 155 استرت چپ،

گوشه بیل 155 استرت راست ،

بغل بند 155 ،

گوشواره 155 ،

پین و کمان 155 ،

روبند 155 (پالونی 155) ،

سیبک گلابی 155 ،

ناخن W90 ،

ناخن W120 ،

ناخن D355 ،

گوشه ناخن 320 راست ،

گوشه ناخن 320 چپ ،

ناخن 320 (کاوازاکی 70)،

ناخن کاوازاکی 90 (K90)،

گوشه ناخن چپ کاوازاکی 90 (K90)،

گوشه ناخن راست کاوازاکی 90 (K90)،

ناخن کاوازاکی 85 (K85)،

گوشه ناخن چپ (K85)،

گوشه ناخن راست (K85)،

ناخن 420،

ناخن 470 سه پیچ،

کلنگ 470 سه پیچ (ناخن خور)،

گوشه چپ کلنگ 470 سه پیچ (ناخن خور)،

گوشه راست کلنگ 470 سه پیچ (ناخن خور)،

گوشه ناخن 420 چپ،

گوشه ناخن 420 راست ،

کلنگ 470 ،

ناخن 470 (PC220 پین بغل)،

ناخن 470 منگنزی ،

ناخن 470 (موشکی – سنگی)(220 موشکی)،

ناخن 220 موشکی لبه دار (ناخن 470 موشکی/سنگی لبه دار)،

گوشه بیل PC300 چپ،

گوشه بیل PC300 راست،

ناخن PC200 پین بغل،

کلنگ PC200 پین بغل ،

ناخن PC200 پین بغل بلند (سنگی – موشکی)،

فروش ناخن ITR ،فروش ناخن گوشه و محافظ باکت :

گوشه بیل PC200 چهار سوراخ چپ،

گوشه بیل PC200 چهار سوراخ راست،

ناخن PC200 خط 6 پین بالا ،

کلنگ PC200 خط 6 پین بالا ،

کلنگ PC220 پین بغل (470) ،

کلنگ بیل PC220 (پین بغل)،

کلنگ PC220 پین بغل دهانه 5 سانت،

ناخن PC220 خط 7 پین بالا (ناخن 932)،

کلنگ PC220 خط 7 پین بالا ،

ناخن گرازی 220،

ناخن PC400 ،

کلنگ PC400 ،

ناخن PC400 منگنزی ،

گوشه بیل PC400 چپ ،

گوشه بیل PC400 راست ،

کلنگ PC400 دهانه 6 سانت ،

پالونی PC400 ،

ناخن PC400 سنگی (موشکی)،

پالونی PC800،

کلنگ PC800 ،

تیغه گریدر کوماتسو (کلنگ کوماتسو)،

ناخن D65 ،

گوشه بیل D65 چپ ،

گوشه بیل D65 راست،

گوشه بیل 85 چپ ،

گوشه بیل 85 راست ،

ناخن 260،

گوشه ناخن 260 چپ ،

گوشه ناخن 260 راست ،

ناخن 600 ،

کلنگ 600،

ناخن 912 ،

تیغه 912 سه تایی،

گوشه 912 (لیپ کرنر چپ)،

گوشه 912 (لیپ کرنر راست)،

ناخن 530 ، 520،

ناخن 751،

ناخن 731 ،

ناخن TD25E ،

ناخن 560 ،

آدابتور 560 ،

ناخن A900 ،

کلنگ A900 ،

ناخن 645 ،

کلنگ 645 ،

فروش ناخن ITR ،فروش ناخن گوشه و محافظ باکت :

ناخن پوکلین ،

ناخن بکو ،

ناخن بکو LB95 ،

گوشه بکو LB95 چپ ،

گوشه بکو LB95 راست ،

ناخن بکو JCB ،

گوشه بکو JCB راست،

گوشه بکو JCB چپ،

ناخن بابکت BOB CAT دو تکه ،

کلنگ بابکت BOB CAT دو تکه ،

ناخن بابکت BOB CAT ،

ناخن بکو PDL ،

ناخن JCB نیوهلند ،

گوشه JCB نیوهلند تک پیچ راست ،

گوشه JCB نیوهلند تک پیچ چپ،

ناخن دوو،

کلنگ دوو،

گوشه بیل دوو راست،

گوشه بیل دوو چپ،

ناخن دوو 300-290،

ناخن دوسان 420-400 ،

ناخن دوسان 250 ،

گوشه ناخن دوسان 250 راست ،

گوشه ناخن دوسان 250 چپ،

ناخن دوسان 400 ،

گوشه دوسان 400 راست ،

گوشه دوسان 400 چپ،

کلنگ ZL50 ،

ناخن ZL50 ،

گوشه ZL50 ،

محافظ تیغه ZL50 ،

ناخن ZL50 سه پیچ ،

گوشه ZL50 تک پیچ چپ ،

گوشه ZL50 تک پیچ راست،

ناخن ZL30 ،

کلنگ ZL30 ،

ناخن کوبلکو ZL40 ،

کلنگ ZL40 ،

گوشه کلنگ ZL40 چپ ،

گوشه کلنگ ZL40 راست ،

ناخن LG950 دو پیچ ،

گوشه ناخن LG950 راست ،

گوشه ناخن LG950 چپ ،

ناخن LG930 ،

گوشه LG930 چپ ،

گوشه LG930 راست ،

ناخن 842 لیوگانگ (نوک پهن ZL50)،

کلنگ 842 لیوگانگ (نوک پهن ZL50)،

ناخن هیوندای 320-290-250 ،

کلنگ هیوندای 320-290-250 ،

گوشه بیل 320-290-250 چپ،

گوشه بیل 320-290-250 راست،

ناخن هیوندا 320 سنگی،

کلنگ هیوندا 320 سنگی،

ناخن هیوندای 80-70-60 ،

کلنگ هیوندای 80-70-60 ،

گوشه کلنگ چپ هیوندای ناخن خور 80-70-60 ،

گوشه کلنگ راست هیوندای ناخن خور 80-70-60 ،

گوشه ناخن هیوندای 80-70-60 چپ (گوشه ناخن 760 سه پیچ)،

گوشه ناخن هیوندای 80-70-60 راست(گوشه ناخن 760 سه پیچ)

کلنگ 210-170 ،

ناخن هیوندا 140-210-170 ،

گوشه بیل 210-170 چپ،

گوشه بیل 210-170 راست،

ناخن L90F ،

کلنگ L90F ،

ناخن L120F،

کلنگ L120F ،

ناخن هیتاچی 385 یا 450 ،

ناخن هیتاچی 470 ،

ناخن 385N ،

ناخن وسط هیوندای 760 سه پیچ ،

ناخن 856 و 956 ،

کلنگ 856 ،

گوشه کلنگ 856 چپ ،

گوشه کلنگ 856 راست ،

کلنگ 210 زنجیری ،

ناخن 210 زنجیری ،

ناخن 210 زنجیری موشکی(سنگی)،

ناخن هیوندا 500 ،

گوشه بیل هیوندا 500 راست ،

گوشه بیل هیوندا 500 چپ،

کلنگ 500 هیوندای،

ناخن هیوندای 500 سنگی ،

کلنگ هیوندای 500 سنگی ،

کلنگ هیوندای 800 سنگی ،

فروش ناخن ITR ،فروش ناخن گوشه و محافظ باکت :

ناخن هیدرومک 210 ،

ناخن هیدرومک 300 ،

ناخن 25T ،

ناخن سایز 30 ،

ناخن حفاری BL71 سایز 19 ،

ناخن بیل نیوهلند 385 ،

ناخن ولوو 290 ،

گوشه ناخن K80-70 L ،

گوشه ناخن K80-70R ،

کلنگ هیوندا 220 ،

ناخن هیوندا 220 ،

گوشه بیل دوسان 340 چپ،

گوشه بیل دوسان 340 راست ،

ناخن دوسان 340 ،

گوشه بیل دوسان 500 راست ،

گوشه بیل دوسان 500 چپ،

ناخن دوسان 520،

کلنگ هیتاچی 650 ،

ناخن مینی بیل لودر هیوندا R55 ،

کلنگ مینی بیل لودر هیوندا R55 ،

ناخن کاوازاکی 70 کوتاه طول 45 دهانه 3 سانت ،

ناخن کاوازاکی 80 کوتاه طول 50 دهانه 3/5 سانت ،

کلنگ کاوازاکی 80 دهانه 3/5 سانت،

ناخن کاوازاکی 80 کوتاه طول 50 دهانه 4 سانت ،

ناخن کاوازاکی 70 بلند طول 50 دهانه 3 سانت ،

ناخن کاوازاکی 80 کوتاه طول 45 دهانه 4 سانت ،

ناخن PC100،

کلنگ PC100،

کلنگ بیل PC220 پین بغل دهانه 55،

ناخن PC400 گرازی ،

ناخن LK ،

ناخن نوک تیز
ناخن نوک تیز

 

ناخن کاترپیلار
ناخن کاترپیلار

 

ناخن لودر ولوو4400
ناخن لودر ولوو4400

 

ناخن
ناخن

برای اطلاع از قیمت و خرید تماس بگیرید.

پیشنهاد ما به شما

فروش دمتیغ و ناخن باکت

فروش دمتیغ و ناخن باکت با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت ارسال به تمام نقط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button