صفحه اصلی / رولیک بیل مکانیکی / رولیک بیل مکانیکی کاترپیلار

رولیک بیل مکانیکی کاترپیلار

فروش رولیک بیل مکانیکی کاترپیلار

با کیفیت خوب وقیمت مناسب

ارسال به تمام نقاط کشور

با ضمانت

شماره تماس:09121876714

فروش رولیک بیل مکانیکی کاترپیلار در مدل های

ریولیک بیل مکانیکی
ریولیک بیل مکانیکی

مینی بیل مکانیکی

فروش رولیک بیل مکانیکی کاترپیلار
1.Caterpillar 300.9D، 300.9D VPS
2.رولیک کاترپیلار 301.5
3.رولیک کاترپیلار 301.7 CR
4.رولیک کاترپیلار 301.8
5.رولیک کاترپیلار 301D
6.رولیک کاترپیلار 302D
7.رولیک کاترپیلار 302 CR
8.رولیک کاترپیلار 302.7D CR
9.رولیک کاترپیلار 303E CR
10.رولیک کاترپیلار 303.5E CR
11.رولیک کاترپیلار 303.5E2 CR
12.رولیک کاترپیلار 304E CR
13.رولیک کاترپیلار 304E2 CR
14.رولیک کاترپیلار 305E CR
15.رولیک کاترپیلار 305E2 CR
16.رولیک کاترپیلار 305.5E CR
17.رولیک کاترپیلار 305.5E2 CR

بیل مکانیکی کوچک

1.رولیک کاترپیلار 306 CR
2.رولیک کاترپیلار 307.5
3.رولیک کاترپیلار 308 CR، CR VAB
4.رولیک کاترپیلار 309 CR، CR VAB
5.رولیک کاترپیلار 310
6.رولیک کاترپیلار 306D
7.رولیک کاترپیلار 307 ای
8.رولیک کاترپیلار 308E
9.رولیک کاترپیلار 311F (L RR)
10.رولیک کاترپیلار 312 ای ال
11.رولیک کاترپیلار 313، 313 جی سی
12.رولیک کاترپیلار 314E L CR
13.رولیک کاترپیلار 315، 315 جی سی
14.رولیک کاترپیلار 316E L
15.رولیک کاترپیلار 316F L
16.رولیک کاترپیلار 317، 317 جی سی
17.رولیک کاترپیلار 318E L

18.رولیک کاترپیلار 318F L

بیل مکانیکی متوسط

1.رولیک کاترپیلار 320، 320 جی سی
2.رولیک کاترپیلار 320 ای ال
3.رولیک کاترپیلار 320E L RR
4.رولیک کاترپیلار 321D L CR
5.رولیک کاترپیلار 323
6.رولیک کاترپیلار 323E L
7.رولیک کاترپیلار 324E L
8.رولیک کاترپیلار 325
9.رولیک کاترپیلار 326
10.رولیک کاترپیلار 328D L CR
11.رولیک کاترپیلار 329E
12.رولیک کاترپیلار 330، 330 جی سی
13.رولیک کاترپیلار 335
14.رولیک کاترپیلار 335F L
15.رولیک کاترپیلار 336E L
16.رولیک کاترپیلار 336 ای اچ
17.رولیک کاترپیلار 336F H

بیل مکانیکی بزرگ

1.رولیک کاترپیلار 336
2.رولیک کاترپیلار 349، 349 ای، 349 اف
3.رولیک کاترپیلار 352
4.رولیک کاترپیلار 352F
5.رولیک کاترپیلار 374
7.رولیک کاترپیلار 374F L
8.رولیک کاترپیلار 385C
9.رولیک کاترپیلار 390F L
10.رولیک کاترپیلار 395

بیل مکانیکی تخریب فوق العاده بالا

1.رولیک کاترپیلار 340 استریت بوم
2.رولیک کاترپیلار 330D UHD
3.رولیک کاترپیلار 340F UHD
4.رولیک کاترپیلار 345D UHD
5.رولیک کاترپیلار 352 UHD
6.رولیک کاترپیلار 365D UHD
7.رولیک کاترپیلار 385D UHD
8.رولیک کاترپیلار 390D UHD

بیل مکانیکی دوربرد

1.رولیک کاترپیلار 340 لانگ بوم
2.رولیک کاترپیلار 352F LRE
3.رولیک کاترپیلار 352 LRE

بیل مکانیکی چرخ

1.رولیک کاترپیلار M314
2.رولیک کاترپیلار M315F
3.رولیک کاترپیلار M316F
4.رولیک کاترپیلار M316
5.رولیک کاترپیلار M317F
6.رولیک کاترپیلار M318
7.رولیک کاترپیلار M318F
8.رولیک کاترپیلار M319
9.رولیک کاترپیلار M320F
10.رولیک کاترپیلار M320

11.رولیک کاترپیلار M322F

بیل مکانیکی فوق العاده بزرگ

فروش رولیک بیل مکانیکی کاترپیلار
1.رولیک کاترپیلار 6015B
2.رولیک کاترپیلار 6018B
3.رولیک کاترپیلار 6020B
4.رولیک کاترپیلار 6020/6020FS
5.رولیک کاترپیلار 6030B
6.رولیک کاترپیلار 6030 AC
7.رولیک کاترپیلار 6030/6030FS
8.رولیک کاترپیلار 6040/6040FS
9.رولیک کاترپیلار 6050/6050FS
10.رولیک کاترپیلار 6060/6060FS
11.رولیک کاترپیلار 6060 AC
12.رولیک کاترپیلار 6090FS

رولیک بیل مکانیکی
رولیک بیل مکانیکی

فروش رولیک بیل مکانیکی کاترپیلار

با کیفیت خوب وقیمت مناسب

ارسال به تمام نقاط کشور

با ضمانت

شماره تماس:09121876714

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button